Khóa hút to (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút (AR-0600M) 600 LBS

770.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

MÔ TẢ:

Khóa hút to (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 
(AR-0600M) 600 LBS
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
- Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
- Voltage : 12/24 VDC
- Gross weight : 2 kg