Đầu đọc mã vạch Motorola LS 2208 

2.250.000₫
Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Motorola LS 2208 
Công nghệ laser diode 650mm
Tốc độ 100 scan/s
Cấu trúc bền: dáp ứng thử nghiệm rơi từ độ cao 1.5m
Khoảng cách đọc: 2.5-35cm
Kết nối: USB (order PS2, RS232)