Đầu đọc mã vạch 2 chiều Symbol Motorola DS 9208

5.800.000₫
Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2 chiều Symbol Motorola DS 9208
Công nghệ ảnh số 
Đọc các mã vạch 1D và 2D
Chùm quét: CCD, Lasez
Chế độ quét: Tự động 
Kết nối: USB,Com,PS2,IBM