Đầu báo cảm biến ABT-150

1.470.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Cảm biến hàng rào có dây khoảng cách 150m kết nối
với zone có dây (nguồn 12V)