- Bát trên khóa chốt AR-UBB - Upper Bracket for Bolt Lock  sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door

452.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

- Bát trên khóa chốt AR-UBB - Upper Bracket for Bolt Lock  sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)
- Material : stainless steel
- Gross weight : 1.5 kg